Grondwerk

Het grondwerk wordt veelal machinaal uitgevoerd met behulp van kranen en shovels.

Het grondwerk bestaat uit werkzaamheden ten behoeve van grondverbetering. Dit wil zeggen oude grond afgraven en afvoeren om vervolgens voor de borders nieuwe bemeste zwarte grond op te brengen en voor het straatwerk zandcunetten aan te brengen.

Copyright © 2024 | Bonarius & Wakker